Členovia výboru


predseda výboru Koloproktologickej sekcie SCHS

doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.
narodený 5.10.1955
prednosta Chirurgickej kliniky FN Nitrapodpredseda výboru Koloproktologickej sekcie SCHS

doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.MUDr. Andrej Vrzgula PhD.
narodený 23. 03. 1961
prednosta Chirurgickej kliniky UPJŠ LF - Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1 súkromná nemocnica


člen výboru Koloproktologickej sekcie SCHS

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CScDoc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc
narodený 14.1.1953
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, pracovisko Petržalka – NsP Cyrila a Metoda


člen výboru Koloproktologickej sekcie SCHS

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
narodený 1.1.1946
prednosta Chirurgickej kliniky FN Trnavačlen výboru Koloproktologickej sekcie SCHS

MUDr. Andrej DobrovodskýMUDr. Andrej Dobrovodský
narodený 20.08.1974
primár KOS a OCS, Fakultná nemocnica Trnava