Aktuality


Zasadnutie Koloproktologickej sekcie SCHS

V piatok 11. septembra 2015 bude počas 41. zjazdu českých a slovenských chirurgov a VII. Slovenského chirurgického kongresu s medzinárodnou účasťou, v Hoteli Senec, na Slnečných jazerách, v Senci, zasadnutie Koloproktologickej sekcie SCHS.
Presný čas zasadnutia bude dohodnutý v priebehu kongresu.