Zápisnica zo zasadania výboru Koloproktologickej sekcie Slovenskej chirurgickej spoločnosti.


Miesto konania: Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť novozvolených kandidátov výboru Koloproktologickej sekcie a s ohľadom na skutočnosť, že bolo plánované len oznámenie výsledkov volieb, zasadnutie prebehlo vo forme emailovej a telefonickej komunikácie.

Termín konania: 28.1.2015

Body programu:
     1. Výsledky volieb do Koloproktologickej sekcie SCHS
     2. Termín zasadnutia výboru

K 1. bodu programu
O výsledku volieb do koloproktologickej sekcie infomorval doc. MUDr. Korček zvyšných 4 zvolených kanditátov.
Po vzájomnom odkomunikovaní sa predsedom stal doc. MUDr. Jozef Korček, PhD. , podpredsedom MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., členmi sa stali doc. MUDr. Augustín Prochotský CSc., prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. a MUDr. Andrej Dobrovodský.

K 2. bodu programu
Termín ďalšieho zasadnutia výboru by sa mal uskutočniť v mesiaci október 2015 počas Nitrianskeho chirurgického dňa

zapísal Andrej Dobrovodský