Prihláška za člena


Pokyny pre získanie členstva v Koloproktologickej sekcii Slovenskej chirurgickej spoločnosti.

V prípade, že záujemca prejaví záujem získať členstvo v Koloroktologickej sekcii SCHS, je potrebné , aby sa záujemca zaregistroval v Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Vyplnenú žiadosť o členstvo s označením odbornej spoločnosti (chirurgická) a koloproktologickej sekcie poštou odošle na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V prípade nejasností o získaní členstva v Slovenskej chirurgickej spoločnosti a Koloproktologickej sekcii je potrebné kontaktovať Slovenskú lekársku spoločnosť -
tel. č. 02-554 24 015, 02-554 22 424, event. e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

Po vyplnení prihlášky a po zaplatení členského príspevku sa stáva jej právoplatným členom.

Žiadosť o členstvo si môžete stiahnuť TU >