Kontaktné adresy výboru


doc. MUDr. Korček Jozef, PhD.

E-mail:     jozef.korcek@pobox.sk
Telefón:  0907 - 053430

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

E-mail:     avrzgula@nemocnicasaca.sk
Telefón:   055 - 7234 500

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

E-mail:     prochotsky@pe.unb.sk
Telefón:   02 - 6867 3330

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.

E-mail:      danaj.m@zoznam.sk
Telefón:    0903 - 766388

MUDr. Andrej Dobrovodský

E-mail:     adobrovodsky@gmail.com
Telefón:   0905 -757283